All about me - Vse o meni

SLOVARČEK:

Free time - prosti čas

Free time activities - prostočasne aktivnosti

What do you like to do in your free time? - Kaj rad/a počneš v prostem času?

Life - življenje

Reading books - branje knjig

Cooking (breakfast, lunch, dinner) - kuhanje (zajtrk, kosilo, večerja)

Crime story (novel) - kriminalka

Creating - ustvarjanje; Creativity - ustvarjalnost

Hairdresser - frizer; Hairdress - frizura

Cut - striženje

About what do you like to write about? - O čem rada pišeš?


POGOVOR:

A: What do you like to do in your free time?

B: In my free time I like reading book / to read.